Tulkoon Sinun Valtakuntasi on kasvanut muutamassa vuodessa unelmasta maailmanlaajuiseksi rukousliikkeeksi. Vuonna 2019 kristityt 172 maasta ilmoittautuivat mukaan rukoilemaan ‘Tule, Pyhä Henki!’, jotta heidän ystävänsä ja perheensä, työtoverinsa ja naapurinsa voisivat oppia tuntemaan Jeesuksen Kristuksen.

Tämä rukous on yhdistänyt erilaisia ja eritavoin ajattelevia ihmisiä. Rukouskampanja kehottaakin ihmisiä, perheitä ja kirkkoja rukoilemaan omalla, itselle tutulla tavalla. Vuoden 2019 tapahtumasta tehdyn kyselyn mukaan 92 prosenttia osallistujista rukoilivat, että heidän perheensä ja ystävänsä oppisivat tuntemaan Jeesuksen. 40 prosenttia vastasi tehneensä näin ensimmäistä kertaa. Tämä on hyvä alku, mutta voimme tehdä vielä paljon enemmän, jotta rukous Tulkoon SInun Valtakuntasi on kristillisen kirkon elämän ytimessä.

Toivomme, että yhdentoista päivän aikana, jonka Tulkoon Sinun Valtakuntasi -rukoustapahtuma kestää, jokainen osallistuja:

 • syventää omaa suhdettaan Jeesukseen Kristukseen 
 • rukoilee viiden ystävän tai perheenjäsenen puolesta, että he löytäisivät uskon Jeesukseen
 • rukoilee, että Pyhän Hengen voimaannuttamina me olisimme vaikuttavia omassa todistuksessamme Jeesuksesta

Ensimmäisen helatorstain, päivänä jona Jeesus astui taivaaseen, jälkeen opetuslapset kokoontuivat yhdessä Marian kanssa rukoilemaan. He sitoutuivat rukoilemaan samalla kun odottivat Pyhän Hengen vuodattamista, joka tapahtui lopulta helluntaina. Me olemme heidän tavoin täysin riippuvaisia Pyhästä Hengestä – omassa voimassamme emme voi tehdä mitään.

Vuosisatojen ajan kristityt ovat kokoontuneet helatorstain ja helluntain välisenä aikana rukoilemaan Pyhän Hengen saapumista. Tulkoon Sinun Valtakuntasi ammentaa tästä traditiosta. Neljän vuoden ajan jumalanpalvelusyhteisöt ja seurakunnat ovat omistaneet nämä helatorstain jälkeiset päivät rukoukselle: ’Tule, Pyhä Henki!.

Rukoilemme, että Henki rohkaisisi ja varustaisi meidät jakamaan ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ystäviemme, perheidemme, yhteisöjemme ja verkostojemme kanssa. On ihastuttavaa nähdä, kuinka eri tavoin kristityt eri perinteistä ovat vastanneet tämän rukouskampanjan haasteeseen. Vaikutukset ovat olleet merkittäviä.

Meidän rukouksemme on, että ne jotka eivät ole vielä kuulleet ilosanomaa Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan, voisivat kuulla sen, vastata siihen ja seurata Jeesusta.

Riippumatta siitä oletko ottanut osaa Tulkoon SInun Valtakuntasi – tapahtumaan aikaisemmin, kutsumme sinut osallistumaan tänä vuonna. Mukana on kirkkoja yli 65 tunnustuskunnasta 178 maassa.

"Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani … maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään… He palasivat Jerusalemiin… He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa… Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla… He tulivat täyteen Pyhää Henkeä…  uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä." – katkelmia  Apostolien tekojen luvuista 1 ja 2

“Rukoilemalla Tulkoon Sinun Valtakuntasi meistä jokainen sitoutuu uudistamaan maatamme ja yhteisöjämme" –Justin Welby, arkkipiispa, Englannin kirkko

”Tulkoon Sinun Valtakuntasi on osoitus siitä kristittyjen yhteydestä, josta maamme on saanut nauttia pitkään. Ekumeeninen liike on rukouksen liike, ’että he kaikki olisivat yhtä’ (Joh 17:21). Olen iloinen, että olemme saaneet yhdessä eri suomalaisten kristillisten toimijoiden kanssa tuoda saataville tämän rukouskampanjan.” Tuomas Mäkipää, lääninrovasti, Englannin kirkko (Suomen Anglikaaninen kirkko)

 

Miten osallistua?

  Sivuiltamme löydät monia tapoja osallistua rukousliikkeeseen. Vinkkiä saat suomenkieliseltä Facebook-sivulta Take a look at our resources page to find out more (in english at the moment).

   

  Tilaa suomenkielinen rukouskalenteri

  Helatorstaista helluntaihin saat rukouskalenterin sähköpostiisi joka aamu. Rukouskalenteri muistuttaa rukouksesta ja antaa vinkkejä. Tilaa rukouskalenteri